World Trade Center, Helsingborg
2021 | Helsingborg
Skellefteå Kulturhus och Hotell
2021 | Skellfteå
World Trade Center, Karlskrona
2020 | Karlskrona
Quality Hotel Friends
2020 | Solna
Campus Valla
2019 | Linčiopingas
SAAB Kockums
2019 | Karlskrona
Begravningsverksamhet
2018 | Sundbyberg
Kilströmskaj
2018 | Karlskrona